Bobak Violino

dzisiaj to już uznana i rozpoznawalna pracownia o ponad 25-letniej tradycji. Firma, ktróra przez lata doświadczeń wypracowała charakterystyczny styl, nadając niepowtarzalny charakter swoim instrumentom.

Pracownia Bobak Violino to również miejsce gdzie wykształciło się mnóstwo młodych i zdolnych lutników, którzy mieli okazję rozwijać swoją pasję i umiejętności pod okiem swojego mistrza. To m.in. Jacek Syska, Wojciech Topa, Maciej Łacek, Tomasz Kowalski, prowadząc już własne warsztaty lutnicze, stanowią dalej o sile polskiego lutnictwa.

Sprawcą całego zamieszania, czyli pomysłodawcą i założycielem firmy jest Jan Bobak – wybitny polski lutnik, członek ZPAL, laureat I Nagrody Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. H. Wieniawskiego z 1986 roku.

Przebywając w USA w latach 80-tych miał okazję pracować w renomowanej firmie Williama H. Lee w Chicago. Tam zetknął się z zupełnie nowatorską formą organizacji warsztatu. Podczas swojej ponad 2-letniej działalności lutniczej podnosił swoje kwalifikacje pod kierunkiem Tetsuo Matsudy – absolwenta cremońskiej szkoły. Współpracował rownież z wieloma cenionymi współcześnie lutnikami: Michael Darnton, William Whedbee, Gary Garavaglia, Vanna So, Bronek Cisoń.

Wspólna wymiana doświadczeń oraz świeże podejście do kwestii budowy instrumentów, zagadnień akustycznych i stylistycznych zaowocowały zupełnie nowym spojrzeniem na tę dziedzinę sztuki. Miał również możliwość dokumentowania i kopiowania wielu wybitnych instrumentów będących przykładem włoskiej sztuki lutniczej z XVII i XVIII wieku, będących w kolekcji BEIN & FUSHI, co w konsekwencji ukształtowało i ustabilizowało jego własny styl.


Wszystkie zdobyte doświadczenia Jan Bobak starał się przenieść na rodzimy grunt. W Polsce był prekursorem jeżeli chodzi o nadawanie nowym instrumentom cech upodabniających je do starowłoskich dzieł mistrzów. Również dzisiaj jest to cecha, która stanowi o odrębności naszej pracowni i jest znakiem rozpoznawalnym Bobak Violino.

Obecnie właścicielem firmy jest syn Jana Bobak – Grzegorz. Absolwent PLSP im. Antoniego Kenara w Zakopanem – specjalność rzeźba. W latach 1998-2000 studiował lutnictwo w Chicago School of Violin Making w USA. Doświadczenie lutnicze zdobywał również w firmie William H. Lee w Chicago. Przez pewien czas studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. Wszystkiego co najistotniejsze w tym zawodzie dowiedział się jednak, jak sam mówi, od swojego ojca.

Międzynarodowy charakter pracowni sprawił, że mistrzowskie instrumenty sygnowane przez Jana i Grzegorza Bobaków są cenione i poszukiwane zarówno przez studentów akademii muzycznych jak, profesjonalnych muzyków orkiestr symfonicznych i solistów rozproszonych po całym świecie m.in. Japonii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Francji, Szwajcarii, Belgii, Danii, Grecji, Holandii i oczywiście Polsce.

Dzisiaj, oprócz mistrzowskich skrzypiec, altówek i wiolonczel sygnowanych imieniem Jana i Grzegorza Bobak, najbardziej rozpoznawalnymi i reprezentacyjnymi instrumentami Bobak Violino są przede wszystkim znakomite wiolonczele Jana Szlachtowskiego oraz świetnie brzmiące skrzypce i altówki Andrzeja Świetlińskiego.